TAWEL NOS DROS Y BYD


Words: , cir­ca 1816-1818 (Stil­le Nacht); trans­lat­or un­known.

Music: , circa 1820.


Tawel nos dros y byd,
Sanctaidd nos gylch y crud;
Gwylion dirion yr oedd addfwyn ddau,
Faban Duw gyda’r llygaid bach cau,
Iesu T’wysog ein hedd.

Sanctaidd nos gyda’i ser;
Mantell fwyn,cariad per
Mintai’r bugail yn dod i fwynhau
Baban Duw gyda’r llygaid bach cau,
Iesu T’wysog ein hedd.

Tawel nos, Duw ei Hun
Ar y llawr gyda dyn;
Cerddi’r engyl, a’r Ne’n trugarhau;
Baban Duw gyda’r llygaid bach cau,
Iesu,T’wysog ein hedd.