Tekst: , i Svane-Sang, 1765.

Tone: (1813-1882).


O Hellig Aand! mit Hierte
Den Stad saa haardt attraaer,
Det søde Hjem, Jerusalem,
Hvor al min Nød og Smerte
Sit Pas og Afskeed faaer
O Hellig Aaand! mit Hierte
Den Stad saa haardt attraaer.

Men ach! de Fare-Vande!
Hvor kand jeg finde Spor,
Blant blinde Skier, Mod Strøm og Vær,
Til Fryde-Borg at lande?
Jeg skal, jeg er derfor.
Men ach! de Fare-Vande!
Hvor kand jeg finde Spor.

Befest mig dog de Tanker:
Jeg snart i Himlen staaer.
Giør Troen kek Mod Bølgens Skrek,
Hold selv ved Roer og Anker,
Du veed, hvad jeg formaaer!
Befest mig dog de Tanker:
Jeg snart i Himlen staaer.