HO‘ONANI I KA MAKUA MAU


Words: Thom­as Ken, 1674; trans­lat­ed from Eng­lish to Ha­wa­ii­an by Hir­am Bing­ham (1789-1863).

Music: Old 100th, Ge­ne­van Psal­ter, 1551 (MIDI, score); attributed to Louis Bourgeois.

If you know where to get a picture of Hir­am Bing­ham or Lou­is Bour­geois, please click here.


Ho‘onani i ka Makua mau,
Ke Keiki me ka ‘Uhane no,
Ke Akua mau ho‘omaika‘i pu,
Ko keia ao, ko kela ao.


English