Words: , cir­ca 1816-1818 (Stil­le Nacht); partulkoja Latviesu valoda.

Music: , circa 1820.


Klusa nakts, svēta nakts!
Visi dus, nomodā
Vēl ir Jāzeps un Marija
Kūtī Dāvida pilsētā,
Jēzus silītē dus.

Klusa nakts, svēta nakts!
Ganiem Dievs novēl pats
Dzirdēt eņģeļus slavējam,
Tuvu, tālu skandinām:
Kristus, glābējs, ir klāt!

Klusa nakts, svēta nakts!
Dieva Dēls, Tava acs
Mirdz mums dievišķā mīlestībā;
Gods Tev! Dvēsele pestīta,
Jo Tu dzimis par mums.