Дууны үг: , 1721-4.

Ая: , 1762.


Би загалмайн цэрэг мөн үү,
Би Хурга дагалдагч уу
Нэрийг нь хэлэхээс ичиж
Түүнийх гэхээс айх уу?

Энэ бие минь тэнгэрт хүрнэ ээ
Эрхэм цэцэгт булшаар
Хүмүүс тэр үед шагналын тулд
Хүрэн цуст тэнгист буй.

Энэ дайны урсгалд нэгдээгүй,
Эгнэгт би дайсангүй юу
Энэ булай дэлхий миний найз
Эзэнд ойртуулах уу.

Хаан сууя гэвэл дайтна Эзэн
Хүч нэмж өгөөч Эзэн
Хүнд хүчрийг тэсэх болно
Хатуу Тангарагаар.