Tekst: , 2002.

Muziek: Adrianus Vermeulen & Laszlo Goron.


Eens zie ‘k het nieuw Jeruzalem, zal ‘k horen dan Zijn stem.
Zie ‘k Jezus als Hij wederkomt, verblijd mij op die stond.
Van zon en maan komt nu geen licht, ‘t komt van God’s aangezicht.
En als Hij komt in al Zijn macht, verdreven wordt de nacht

Een stroom van water, helder schoon, stroomt van Zijn eeuw’ge troon.
Verdwenen ied’re moeilijkheid, die levensstroom verbreidt.
De levensboom is vol met vrucht, gezang drijft in de lucht.
Geen honger meer en geen meer dorst, en zonde is geschorst.

Die Hem hier diende, heerst met Hem, in ‘t nieuw Jeruzalem.
Terwijl in banden, moeit’ en strijd, bracht Gij ons d’eeuwigheid,
Gewassen in Uw dierbaar bloed, met vlek’loos rein gemoed.
Wij mogen dan in eeuwigheid U prijzen t’allertijd.