Norsk

Norwegian


 1. Å for ein Kjærleik Så Stor!
 2. Å, Nåde Underfull Og Stor
 3. Al himlen priser
 4. Bliv hos os, Mester, Dagen helder
 5. Bryt du det livsens brød
 6. Den store, kvite flokk me sjå
 7. Den store lege nå er nær
 8. Den stunda i Getsemane
 9. Der mange skal komme fra øst og fra vest
 10. Det Namnet Eg Kviskrar
 11. Eg Fann Min Gud i Ungdoms År
 12. Glade Jul
 13. Gud Faders Søn Enbaarne
 14. Guds Ord står fast som det trauste fjellet
 15. Herre, Du velsigner alle
 16. Hos Gud er idel glede
 17. I den Tause Midnattstime
 18. Jeg er så glad hver julekveld
 19. Jeg står for Gud som allting vet
 20. Kor sælt det er å syngja
 21. Når Jesus kommer med sin nåde
 22. Nu hviler Mark og Enge
 23. Underfullt deilige Eden
 24. Vår Gud vere æra!
 25. Velsigna Band Som Bind