Oromo

  1. Abdiin Koo Kan Ijaarame
  2. Ani Kella Banama Beeka
  3. Ammas Ammas Naa Faarfadhu
  4. Dhiiga Kristos Duwwa Dhaa
  5. Goofta Jalatti Ni Baqannaa
  6. Gooftaan si Gargaara
  7. Guyyaa Gammachuu