Słowa & Melodia: z XVIII/XIX w., sł. i muz. ze śpiewnika “Kolędy i pastorałki,” ks. M. Mioduszewski.


Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi
Wstańcie pasterze Bóg się wam rodzi
Czem prędzej się wybierajcie
Do Betlejem pospieszajcie
Przywitać Pana.

Poszli znaleźli Dziseciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki danymi sobie
Jako Bogu cześć mu dali
A witając zawołali
Z wielkiej radości.

Ach witaj Zbawco z dawna żądany
Wiele tysięcy lat wyglądany
Na Ciebie króle prorocy
Czekali, a Tyś tej nocy
Nam się objawił.

I my czekamy na Ciebie Pana
A skoro przyjdziesz na głos kapłana
Padniemy na twarz przed Tobą
Wierząc żeś jest pod osłoną
Chleba i wina.