Słowa: Tradycyjna polska kolęda przypisywana Piotrowi Skardze [?] (1536-1612] z XVII w., opublikowana po raz pierwszy [w:] Michał M. Mioduszewski, Śpiewnik kościelny czyli Pieśni nabożne z melodiami w Kościele Katolickim używane, Kraków 1838.

Melodia: Tradycyjna polska kolęda z XVIII w., aranżacja: , 1926 .


W zlobie lezy! Któz pobiezy
Koldowac malemu
Jezusowi Chrystusowi
Dzis do nas zeslanemu?
Pastuszkowie przybywajcie
Jemu wdziecznie przygrywajcie,
Jako Panu naszemu.

My zas sami z piosneczkami
Za wami pospieszymy,
A tek Tego Malenkiego
Niech wszyscy zobaczymy;
Jak ubogo narodzony
Placze w stajni polozony,
Wiec go dzis ucieszymy.


Angielski