Stihovi: , 1153 (Sal­ve ca­put cru­en­ta­tum).

Muzika: , 1601.


O Glavo puna rana,
Na Tebi trnjev splet,
O Glavo krunisana,
A ruga Ti se svijet!

O Čelo s koga teče
U muci krvav znoj,
Pred Tobom ja se klanjam,
I priznajem dug svoj!

Za bol i muke Tvoje,
O Kriste, ja sam kriv,
Jer Ti si radi mene
Na križu raspet živ.

O, sad se kajem gorko,
Svom dušom kajem se;
Oposti, Kriste Spase,
Sad moje grijehe sve!

O, hvala, Tebi hvala,
Što za me ispi žuč,
Jer smrt je Tvoja dala
Spasenja meni ključ!

O, daj da uvijek mislim
O svetoj žrtvi toj,
Na križu da Te gledam
I vječno budem Tvoj!