Shona

Click here to suggest more Shona Christian hymns.


  1. Apo Jesu Anouya
  2. Dombo Rine Simba
  3. Fambanyiwo, Majoni
  4. Kure Kumusha
  5. Tora Zita Rake Jesu
  6. Tounza Misumbu
  7. Tsitsi Dzinondishamisa
  8. Tsvakanyi Wese Wakarasika