Tekst: , 1878; (1954-).

Muzikë: Eli­sha A. Hoff­man.


A ke marrë pastrimin prej Jezusit Zot?
A je larë në gjakun e shtrenjtë?
Në fuqinë e hirit a beson ti sot?
A je larë në gjakun e shtrenjtë?

Refreni

A je larë ti në gjak,
Larë në gjakun e qengjit të shenjtë?
Ësht’ e bardhe rroba jote si dëborë?
A je larë në gjakun e shtrenjtë?

A po shkon me Zotin krah për krah çdo ditë?
A je larë në gjakun e shtrenjtë?
E njeh jetën e të kryqëzuarit?
A je larë në gjakun e shtrenjtë?

Refreni

Kur do t’vijë dhëndrri, ç’do të bësh, pra, ti?
A je larë në gjakun e shtrenjtë?
A do të pranohesh në mbret’rinë e tij?
A je larë në gjakun e shtrenjtë?

Refreni

Hidhe ti pëlhurën që ësht’ plot me faj
Edhe lahu në gjakun e shtrenjtë?
Është një burim që shpirtin mund ta lajë
Ji i larë në gjakun e shtrenjtë?

Refreni