Tekst: , 1875; (1954-).

Muzikë: .


Atë lavdëroje, që bën mrekulli!
E deshi aq botën, sa birin e tij
E dha si kurban që ai ne t’na shpërblejë:
Çdokush mund të hyj’ tash në jetë të re.

Refreni

Lavdëro Perëndinë,
Çdo njeri në k’të botë!
Lavdëro Perëndinë,
Brohorit me g’zim plot!
O, eja tek Ati
Nëpër birin e tij,
Dhe atë lavdëroje,
Që bën mrekulli!

Ç’shpërblim i përsosur, i blerë me gjak!
Premtim i sigurtë ësht’ për gjithë besimtar’t.
Bile më i posht’ri fajtor që beson
K’të falje të plotë prej Jezusit fiton.

Refreni

Çfar’ punësh t’mëdha ai për ne i mbaroi!
Ç’ngaz’llim na jep ai që me gjak na shpëtoi!
Por shumë më i lartë, më i madh do të jetë
Ai çast kur ta shohim Jezusin si mbret.

Refreni