Tekst: , 1907; (1954-).

Muzikë: .


Bën ti ç’të duash, o Perëndi.
Unë jam veç ena, mjeshtri je ti.
Një krijes’ të re, Zot, bëj ti nga unë,
Gjersa po t’pres ty k’tu, Zot, në gjunjë.

Bën ti ç’të duash, o Zoti im.
Zemrën provoje, bëj hulumtim.
Borë e bardh’ tani më lan mua;
Plot’sisht në ty jam i dorëzuar.

Bën ti ç’të duash, o Zot Mesi.
Për t’më ndryshuar ti ke fuqi.
Te kush qëndron një forcë si kjo?
Eja, më prek dhe mua më shëro.

Bën ti ç’të duash, o Zot Jezus.
Më Frymën tënde mua më mbush.
Që t’më drejtojë më duhet aq shumë
Që ta shohë gjithkush Zotin tek unë.