Tekst: , 1856; (1954-).

Muzikë: , 1870.


Më tepër dashuri
Për ty, o Zot.
Kjo ësht’ dëshira që
Unë e kam sot.

Refreni

Unë kërkoj nga ti
Më tepër dashuri
Për ty, o Zot,
Për ty, o Zot!

At’ qejf që bota jep
Kërkoja unë,
Por unë tash të kërkoj
Këtu në gjunjë.

Refreni

O pikëllim i butë,
Tek unë punofsh.
Prej zemrës sime, Zot,
Çdo gur largofsh.

Refreni

At’ ditë kur frymën e
Fundit të jap,
Unë këtë dëshirë
S’do ta marr prapë.

Refreni