Shqip

Albanian


 1. A Je Ti i Lodhur
 2. A Ke Marrë Pastrimin
 3. Atë Lavdëroje
 4. Bën Ti Ç’të Duash
 5. Çdo Gjë T’vogël Dhe Të Madhe
 6. Çdo Gjë Unë Të Dorëzoj
 7. Ç’mik Na Është Jezus Krishte
 8. Dashuri Mbi Dashuri
 9. Engjëjt, Duke Fluturuar
 10. Engjëjt Na Kumtojn’ Tani
 11. Engjëjt Prej Lavdisë Së Qiejve
 12. Ësht’ e Vërtet’, Ai Shëron
 13. Gjith’ Ju Që Besoni
 14. K’tu, Zoti Im
 15. Kur Paqja, Si Lum
 16. Kurban Jezusi Më Shpërbleu
 17. Kurorëzo Atë Mbi Fronin, Qengjin Tonë
 18. Küshtu Si Jam, Pa Ndonj’ Kürkes’
 19. Larg Larg Në Vende T’err’ta
 20. Me Një Dashuri Të Shtrenjtë
 21. Më Tepër Dashuri
 22. Natë e Shenjtë!
 23. Një Gjë Shumë e Çuditshme
 24. Një Natë, Kur Ca Barinj
 25. Njëherë Në Një Stallë
 26. Nuk Di, Pse Zoti Mirësinë
 27. O Dashnor i Shpirtit Tim
 28. O Frym’ e Jetës, Ti Përshkona
 29. Për Një Zgjim Në Tër’ Botën
 30. Për Ty Unë Kam Nevojë
 31. Pranë Kryqit Mua Më Mbaj
 32. Psesëmarrje Unë A Mund T’fitoj
 33. Qytet i Vogël, Bethlehem
 34. Sa e Thellë Është Dashuria
 35. Sa Hir Madh’shtor
 36. Tek Kryqi i Jezusit
 37. Zërin Tënd Po E Dëgjoj
 38. Zot Shpërblyes Udhëheqmë
 39. Zoti Më Zgjodhi!
 40. Zoti Yt Vjen!