Text: 15th Cen­tu­ry car­ol (Es ist ein Ros ent­sprung­en); trans­lat­or un­known.

Musik: Es Ist Ein Ros’, Alte Ca­thol­ische Geist­liche Kirch­en­ge­säng (Köln, Ger­ma­ny: 1599); har­mo­ny by , 1609.


Det är en ros utsprungen
Av Davids rot och stam,
Av fäderna besjungen
En ros i Juda land,
En blomma skär och blid,
Mitt i den kalla vinter,
I midnatts mörka tid.

Om denna ros allena
Ljöd förr Jesajas ord,
Att född av jungfrun rena
Han frälsa skall vår jord.
Av Herrens nåd och makt
Oss detta under skedde
Som oss profeten sagt.

Den späda rosen fina
Som doftar salighet
I mörkret skall den skina,
Besegra dunkhelhet.
Sann Gud och mänska sann,
Oss arma mänskor frälsa
Från synd och död han kan.

O Jesus, dem som klagar
I denna jämmerns dal
Nu med din hjälp ledsaga
Till himlens högtidssal.
Ja, i din Faders hus
Lät oss dig evigt lova
I salighet och ljus!