Kiswahili

Swahili

Click here to suggest more hymns.


  1. Kengele za Juu
  2. Msalabani pa Mwokozi
  3. Mwamba Wenye Imara
  4. Tangu Siku Hiyo Aliponijia
  5. Yesu, Bin Mariamu