เนื้อเพลง: , 1719; ผู้แปล นิรนาม.

เพลง: , 1836.

หากท่านทราบชื่อผู้แปล กรุณาส่งทางอี-เมล์


ชาวโลกทั้งหลายชื่นใจยินดีมีพระราชาประสูติ
คือพระเยซูเสด็จลงมา ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ
ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ
ให้เรา ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ

ความสุขเปรมปรีดิ์มีแก่ชาวโลก
พ้นทุกข์พ้นโศกเบิกบาน
พฤกษาไร่นา ภูเขาลำธาร
ประสานสำเนียงยินดี
ประสานสำเนียงยินดี
ประสาน ประสาน สำเนียงยินดี

อย่าให้บาปชั่วและความเลวทราม
เป็นหนามเสียดแทงในใจ
ความรักเมตตาของพระเยซู
บันดาลให้เรากลับใจ
บันดาลให้เรากลับใจ
บันดาล บันดาล ให้เรากลับใจ

พระองค์ครองโลกด้วยความเที่ยงธรรม
ทรงนำด้วยกรุณา
รังสีชอบธรรมประจักษ์แก่ตา
ความรักประหลาดหนักหนา
ความรักประหลาดหนักหนา
ความรัก ความรัก ประหลาดหนักหนา