เนื้อเพลง: , 1867; ผู้แปล นิรนาม.

เพลง: , 1868.

หากท่านทราบชื่อผู้แปล หรือหารูปผู้แปลได้ที่ไหน กรุณาแจ้งให้เราทราบ กรุณาส่งทางอี-เมล์?


มีบ้านหมู่น้อยชื่อเบธเลเฮ็ม ความมืดปกคลุมหุ้มไว้
ชาวบ้านหลับไหลเงียบเชียบทั่วไป ดาราเต็มนภาลัย
แต่ในเวลากลางคืนนั้น ปรากฎดวงรัศมี
พระคริสต์เกิดมาตามพระสัญญา ทำนายสำเร็จคราวนี้

พระคริสต์กุมารบังเกิดคืนนั้น มาเรียผู้เป็นมารดา
มีชาวสวรรค์ชุมนุมพร้อมกัน เหล่าบริวารชาวฟ้า
ยามนั้นมีเสียงประกาศว่า ผู้ช่วยทรงเกิดวันนี้
สรร-เสริญพระเจ้ากษัตริย์ของเรา ให้โลกปิติยินดี

ราตรีสงบราตรีสงัด พระคริสต์เสด็จลงมา
เป็นพรสวรรค์ประเสริฐล้ำเลิศ ประทานแก่ชาวโลกา
ไม่มีผู้ใดได้ยินเสียง เมื่อพระองค์เสด็จมา
คนผิดคนบาปที่สารภาพ พระองค์จะทรงเมตตา

พระองค์บังเกิดบ้านเบธเลเฮ็ม วันนี้ขอน้อมวันทา
ขอพระองค์โปรดอวยพรยกโทษ สถิตในใจเหล่าข้า
ขอโปรดชำระความผิดบาป ให้บริสุทธิ์ผ่องใส
ในวันบังเกิดเป็นพรล้ำเลิศ ปิติยินดีทั่วไป