เนื้อเพลง & เพลง: , 1913; ผู้แปล นิรนาม.

หากท่านทราบชื่อผู้แปล หรือหารูปผู้แปลได้ที่ไหน กรุณาแจ้งให้เราทราบ กรุณาส่งทางอี-เมล์?


บนภูเขาซึ่งอยู่ไกลได้แลเห็นไม้กางเขน
เป็นรอยแห่งความทุกข์และความตาย
แต่ใจข้ารักกางเขนที่พระคริสต์ถูกตรึงตาย
ไถ่คนบาปให้รอดพ้นจากอบาย

ร้องรับ

โดยเหตุนี้ข้าจึงรักไม้กางเขน
เพราะว่าเป็นที่จะวางภาระลง
ข้าก็คงยึดกางเขนไว้ให้มั่น
แล้ววันหนึ่งจะแลกเอามงกุฎงาม

ไม้กางเขนโบราณนั้นชาวโลกพากันดูหมิ่น
แต่ข้ารักกางเขนยิ่งนักหนา
เพราะพระเยซูคริสต์เจ้าสละเนาในเมืองฟ้า
เสด็จมาเพื่อยอมตายบนกางเขน

ร้องรับ

ที่กางเขนโบราณนั้นข้าได้เห็นรัศมี
พระโลหิตพระองค์ได้หลั่งไหล
เพื่อจะได้ชำระบาปในตัวข้าให้สะอาด
นั่นแหละคือไม้กางเขนโบราณนั้น

ร้องรับ

ไม้กางเขนโบราณนั้นยึดมั่นไว้จนวันตาย
หากใครติเตียนข้าไม่ละอาย
เมื่อวันหนึ่งถึงเวลาพระองค์มารับข้าไป
สู่สวรรค์อยู่ที่นั่นสำราญใจ

ร้องรับ