ภาษาไทย

Thai

Click here to suggest more Thai Christian hymns.


 1. พระคุณพระเจ้า
 2. จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์
 3. ในคืนวันหนึ่งยามเงียบสงัด
 4. ความสุขเปรมปรีดิ์มีแก่ชาวโลก
 5. ขอเชิญท่านผู้วางใจ
 6. เป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ
 7. มีบ้านหมู่น้อยชื่อเบธเลเฮ็ม
 8. ไม้กางเขนโบราณ
 9. องค์พระเยซูเกิดในบ้านเบธเลเฮม
 10. ยามราตรีศรีหรรษา
 11. เราทั้งสามคือพวกโหรา