TALANG PATNUBAY

“There were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them.” Luke 2:8-9


Words: Jo­sef Mohr, cir­ca 1816-1818; trans­lat­or un­known.

Music:Stille Nacht,” Franz X. Gru­ber, cir­ca 1820 (MIDI, score).


Natanaw na sa Silangan
Ang Talang Patnubay
Nang gabing katahimikang
Ang Sanggol sa lupa’y isilang
Ng Birheng matimtiman,
Sa hamak na sabsaban.

H-m-m-m-! H-m-m-m-!
H-m-m-m-! H-m-m-m-!
Tulog na, Oh sanggol na hirang,
Hilig na sa sutlang kandungan
Ng Birheng mamtimtiman,
Ikaw ay aawitan.


English