Sözler: , tahminen 1816-1818 (Stil­le Nacht); tercüme eden bilinmiyor.

Müzik: , tahminen 1820.


Sakin gece! Kutsal gece!
Uyurlar şehirde
Tek Meryem ve Yusuf nöbette
Tatlı, kutsal bebek yemlikte
// Uyu, İsa, rahatla! //

Sakin gece! Kutsal gece!
Gökten nur inmekte
Çobanlar hayranlıkla bakar
Melek ordusu övgü sunar
// Kurtarıcımız doğdu! //

Sakin gece! Kutsal gece!
Ey İsa, yüzünde
Sevginin saf ışığı parlar
Tanrı lütfunun çağı başlar
// Geldi Tanrı’nın Oğlu! //