L’OWURO OJO AJINDE

Ese: , 1864; a ko mo eniti to seitumo.

Orin: (1830-1904).


L’owuro ojo ajinde,
T’ara t’okan y’o pade,
Ekun, ’kanu on irora
Y’o dopin.

Nihin nwo ko le sai pinya
Ki ara ba le sinmi,
K’o si fi idakeroro
Sun fonfon.

Fun ’gba die ara are yi
L’a gbe s’ibi ’simi re;
Titi di imole oro
Ajinde.

Okan to kanu nisisiyi
To si ngabdura kikan,
Y’o bu s’orin ayo l’ojo
Ajinde.

Ara at’okan y’o dapo
Ipinya ko ni si mo
Nwon o ji l’aworan Kristi ni
’Telorun.

A! ewa na at’ayo na
Y’o ti po to l’Ajinde!
Y’o duro, b’orun at’aiye
Ba fo lo.

L’oro ojo ajinde wa
’Boji y’o m’ oku re wa;
Baba, iya, omo, ara
Yo pade.

S’dapo ti ofun bayi
Jesu masai ka wa ye
N’nu ku, dajo ka le ro mo
’Gbelebu.