Yorùbá


 1. Duro, Dura fun Jesu
 2. E Maa Te Siwaju, Kriatian Ologun
 3. Gba Aiye Mi oluwa
 4. Gbo Okan Mi, Bi Angeli Ti Nkorin
 5. Itan Iyanu T’ife!
 6. Jesu Ye Titi Aiye
 7. Ki Lo Le W’ese Mi Nu
 8. L’owuro Ojo Ajinde
 9. Oda Mi Loju, Mo Ni Jesu!
 10. Ogo Ni f’Oluwa
 11. Ojo Ibukun Y’o Si Ro!
 12. Oluwa, Emi Sa Ti Gbohun Re
 13. Oluwa Mi, Mo Njade Lo
 14. Ore Wo L’aini Bi Jesu
 15. Sa Gbekele
 16. Wa Eyin Olooto